Plagi.hu

Szövegátírás. Ingyen.

Szakdolgozat. Plagi. Szövegátírás. Átfogalmazás.

A Plagi.hu alkalmazás szövegek átfogalmazásában nyújt segítséget, a szakdolgozatod elkészítéséhez.

A Plagi.hu segítségével átírt szöveg felhasználható házi dolgozatban, vagy szakdolgozatban.


Mi az a plágium?

A plágium „más szellemi alkotásának jogosulatlan felhasználását, eltulajdonítását” (Hargitai, 2005) jelenti.

A plágium tilalma a szerzői jogból vezethető le ilyenkor tehát egy nemzetközileg és a hazai szabályozás alapján is védett jog sérül (Stipta, 2012).

A plágium megvalósul, ha egy szövegrészt szó szerint idézünk, a forrás megjelölése nélkül (Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda). Ilyen esetben nem csak a forrást kell megjelölnünk, hanem azon belül a szövegrész pontos helyét (oldalszám), valamint idézőjelet kell használnunk. A házi dolgozatok, szakdolgozatok esetében általában az idézetek hosszát korlátozzák az intézmények.

A házi dolgozatok, szakdolgozatok általános követelményei szerint a plágium akkor is megvalósul, ha egy átvett szövegrészt lehivatkozunk ugyan, de idézőjelet nem használunk, és a szövegrész pontosan megegyezik az eredeti szöveggel.

A plágium elkerüléséhez az átvett szövegrész forrását meg kell jelölni (le kell hivatkozni), valamint a szöveget át kell fogalmazni. Ebben nyújt segítséget a Plagi.hu alkalmazás.

Felhasznált források:

Hargitai József: Jogi fogalomtár. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2005, 1254.

Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda.
https://hsloffice.com/2017/07/plagium_jogkovetkezmenyek/ (Megtekintés: 2020. 08. 16.)

Stipta Zsuzsa: A plágium büntetőjogi vonatkozásai. Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 409–420.